دانلود آهنگ جدید ایرانی وحدت میان این سه نفر ممکن نیست

آیت الله محسن غرویان استاد حوزه و دانشگاه ائتلاف احمدی نژاد با سیدمحمد خاتمی و ناطق نوری را محال می داند.غرویان در واکنش به خبر تلاش احمدی نژاد برای دیدار با خاتمی و ناطق نوری به «تیک» گفت: برای دستیابی به اهداف سیاسی، ائتلاف ها و دیدارها می تواند مفید و موثر باشد.وی افزود: افرادی که در احزاب، جناح ها و گروه های سیاسی هستند باید مراقب چنین دیدارهایی باشند.استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: در واقع، این تلاش های آقای احمدی نژاد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.وی در ادامه خواستار هوشیاری مردم و بویژه جوانان در انتخابات و تحلیل مواضع افراد شد و گفت: مردم باید دیدگاه ها، اندیشه ها و پاردایم فکری افراد را در طول سال های گذشته مد نظر قرار بدهند.غرویان با بیان اینکه قطعا این گونه اقدامات از سوی احمدی نژاد در آستانه انتخابات مجلس و خبرگان معنادار است، افزود: به نظر هدف از این دیدارها جذب رای خواهد بود.استاد حوزه و دانشگاه گفت: ائتلاف احمدی نژاد با خاتمی و ناطق نوری امکان پذیر نیست، چراکه مبانی فکری و چارچوب اندیشه های این دو با تفکر افراطیون، جبهه پایدرای و احمدی نژاد سازگاری ندارد.وی با اشاره به تاکتیکی بودن حرکت محمود احمدی نژاد، خاطرنشان کرد: همه باید نسبت به چارچوب به فکری افراد دقت داشته و پس از آن تصمیم گیری بکنند.غرویان در خصوص سخنرانی آیت الله مصباح برای وحدت اصولگرایان گفت: زمانیکه اظهارات افراد را مورد داوری قرار می دهیم، متوجه می شویم که وحدت بسیار مشکل است. در واقع مبانی فکری احزاب و گروه ها باید طوری باشد که با وحدت سازگاری داشته باشد.استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: وقتی برخی افراطیون خودشان می گویند، نمی توانیم متحد شویم و اصلا وحدت را قبول نداریم، چطور می توان پذیرفت که وحدت شدنی است.وی در پایان گفت: وقتی برخی برای شور، مشورت، نظر مردم و مطالبات حداکثری ملت شانیت و ارزشی قائل نمی شوند فکر نمی کنم به این راحتی بتوان به وحدت دست پیدا کرد.