Breaking News
Home / دامپزشکي

دامپزشکي

تحقیق بیماری ورم پستان و بهداشت پستان دام

 تحقیق بیماری ورم پستان و بهداشت پستان دام دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بیماری ورم پستان و بهداشت پستان دام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

پایان نامه بررسی اثرات تراتوژنیک داروهای سرطانزا و آمفوتریپسین B

 پایان نامه بررسی اثرات تراتوژنیک داروهای سرطانزا و آمفوتریپسین B دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه بررسی اثرات تراتوژنیک داروهای سرطانزا و آمفوتریپسین B  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

تحقیق روش اندازه‏ گیری فسفر در خوراک دام و طیور

 تحقیق روش اندازه‏ گیری فسفر در خوراک دام و طیور دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق روش اندازه‏ گیری فسفر در خوراک دام و طیور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مقاله استفاده از ویتامین A همراه با واکسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع بیماری کوکسیدیوز در پرندگان

 مقاله استفاده از ویتامین A همراه با واکسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع بیماری کوکسیدیوز در پرندگان دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله استفاده از ویتامین A همراه با واکسیناسیون جهت پیشگیری …

Read More »

تحقیق تشخیص به موقع فحلی و آبستنی

 تحقیق تشخیص به موقع فحلی و آبستنی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق تشخیص به موقع فحلی و آبستنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

تحقیق رایگان داروهای دامپزشکی

 تحقیق رایگان داروهای دامپزشکی دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق رایگان داروهای دامپزشکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

تحقیق بررسی اثرات عصاره صمغ گیاه Pistacia atlantica بر مقادیر آلانین آمینوترانسفراز پلاسمای سگهای دیابتیک

 تحقیق بررسی اثرات عصاره صمغ گیاه Pistacia atlantica بر مقادیر آلانین آمینوترانسفراز پلاسمای سگهای دیابتیک دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بررسی اثرات عصاره صمغ گیاه Pistacia atlantica بر مقادیر آلانین …

Read More »

تحقیق بیماریهای مشترک انسان و دام (زگونوزها)

 تحقیق بیماریهای مشترک انسان و دام (زگونوزها) دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بیماریهای مشترک انسان و دام (زگونوزها)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

مقاله مواد اولیه پروتئین حیوانی در تغذیه طیور

 مقاله مواد اولیه پروتئین حیوانی در تغذیه طیور دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مواد اولیه پروتئین حیوانی در تغذیه طیور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

تحقیق دستگاه گوارش حیوانات

 تحقیق دستگاه گوارش حیوانات دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق دستگاه گوارش حیوانات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »