Breaking News
Home / برنامه ريزي شهري

برنامه ريزي شهري

مبانی و رفتار پیشگیری از آلودگی

 مبانی و رفتار پیشگیری از آلودگی دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مبانی و رفتار پیشگیری از آلودگی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

طراحی الگویی جهت تعیین نظام استقرار تسهیلات ارائه دهنده خدمات در مناطق شهری

 طراحی الگویی جهت تعیین نظام استقرار تسهیلات ارائه دهنده خدمات در مناطق شهری دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی الگویی جهت تعیین نظام استقرار تسهیلات ارائه دهنده خدمات در مناطق شهری  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

 مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

بررسی پیامدهای مهاجرت و علل و عوامل آ‌ن در مبداء و مسائل و مشكلات

 بررسی پیامدهای مهاجرت و علل و عوامل آ‌ن در مبداء و مسائل و مشكلات دارای 126 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی پیامدهای مهاجرت و علل و عوامل آ‌ن در مبداء و مسائل و مشكلات  کاملا …

Read More »

تالار شهر و شورا شهر

 تالار شهر و شورا شهر دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تالار شهر و شورا شهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »