Breaking News
Home / جامعه شناسي

جامعه شناسي

باورها و سنتها (بررسی مراسم ازدواج سنتی در استان آذربایجان شرقی و در میان تركمن ها)

 باورها و سنتها (بررسی مراسم ازدواج سنتی در استان آذربایجان شرقی و در میان تركمن ها) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد باورها و سنتها (بررسی مراسم ازدواج سنتی در استان آذربایجان شرقی و در …

Read More »

مقاله عوامل موثر در پیشرفت و تعالی همه جانبه

 مقاله عوامل موثر در پیشرفت و تعالی همه جانبه دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله عوامل موثر در پیشرفت و تعالی همه جانبه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

تحقیق مبانی جامعه شناسی دورکم

 تحقیق مبانی جامعه شناسی دورکم دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق مبانی جامعه شناسی دورکم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مقاله گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی با تاکید بر نظریه های مرتن و فستینگر

 مقاله گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی با تاکید بر نظریه های مرتن و فستینگر دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی با …

Read More »

مقاله برندگان نوبل

 مقاله برندگان نوبل دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله برندگان نوبل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده …

Read More »

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان

 پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان دارای 118 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان  کاملا فرمت …

Read More »

کارآموزی مرکز آفرینشهای هنری

 کارآموزی مرکز آفرینشهای هنری دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کارآموزی مرکز آفرینشهای هنری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

تحقیق جایزه نوبل

 تحقیق جایزه نوبل دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق جایزه نوبل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده …

Read More »

مقاله بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

 مقاله بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری …

Read More »

مقاله توجه به رویکرد سیستمی چه تلاشهایی را برای برنامه‌ریز ایجاد می‌کند

 مقاله توجه به رویکرد سیستمی چه تلاشهایی را برای برنامه‌ریز ایجاد می‌کند دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله توجه به رویکرد سیستمی چه تلاشهایی را برای برنامه‌ریز ایجاد می‌کند  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »