Breaking News
Home / علوم اجتماعي

علوم اجتماعي

روش تحقیق ازدواج

 روش تحقیق ازدواج دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد روش تحقیق ازدواج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه …

Read More »

تحقیق پیشینه تاریخی شوراهای حل اختلاف

 تحقیق پیشینه تاریخی شوراهای حل اختلاف دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق پیشینه تاریخی شوراهای حل اختلاف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

فایل بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن

 فایل بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

روش تحقیق در علوم اجتماعی

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  روش تحقیق در علوم اجتماعی دارای 80 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت روش تحقیق در علوم اجتماعی  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

فایل جامعه شناسی نفاق در قرآن

 فایل جامعه شناسی نفاق در قرآن دارای 247 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل جامعه شناسی نفاق در قرآن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

پایان نامه بازتولید نابرابری های اجتماعی در مدارس ابتدایی

 پایان نامه بازتولید نابرابری های اجتماعی در مدارس ابتدایی دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه بازتولید نابرابری های اجتماعی در مدارس ابتدایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

پاورپوینت علل ساختاری اعتیاد در ایران

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت علل ساختاری اعتیاد در ایران دارای 10 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت علل ساختاری اعتیاد در ایران  کاملا فرمت …

Read More »

تجربیات مدون حجاب و نهادینه سازی آن در مدارس

 تجربیات مدون حجاب و نهادینه سازی آن در مدارس دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات مدون حجاب و نهادینه سازی آن در مدارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

مقاله علل مفاسد اجتماعی

 مقاله علل مفاسد اجتماعی دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله علل مفاسد اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز …

Read More »

چگونه دانش آموزان را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم

 چگونه دانش آموزان را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد چگونه دانش آموزان را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم  کاملا فرمت بندی …

Read More »