Breaking News
Home / پژوهش ها

پژوهش ها

مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت

 مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم …

Read More »

مقطع کارشناسی با موضوع سوبیگ

 مقطع کارشناسی با موضوع سوبیگ دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقطع کارشناسی با موضوع سوبیگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی

 رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی دارای 186 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبكه های مخابراتی نسل آینده

 جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبكه های مخابراتی نسل آینده دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبكه های مخابراتی نسل آینده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

 بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

بررسی عوامل مؤثر بر طرح تكریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت كار و امور اجتماعی

 بررسی عوامل مؤثر بر طرح تكریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت كار و امور اجتماعی دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی عوامل مؤثر بر طرح تكریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت كار …

Read More »

اثر ایزو 9000 بر عملكرد شركت نیروی برق

 اثر ایزو 9000 بر عملكرد شركت نیروی برق دارای 139 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اثر ایزو 9000 بر عملكرد شركت نیروی برق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

بررسی تأثیر عمق فارو در راندمان آبیاری مزارع نیشكر استان خوزستان

 بررسی تأثیر عمق فارو در راندمان آبیاری مزارع نیشكر استان خوزستان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تأثیر عمق فارو در راندمان آبیاری مزارع نیشكر استان خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

تاثیر گیاهان بر انسان وبنا

 تاثیر گیاهان بر انسان وبنا دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر گیاهان بر انسان وبنا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

فایل بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی در بازده سهام

 فایل بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی در بازده سهام دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی در بازده سهام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »