Breaking News
Home / پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران

 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

 پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

پرسشنامه ی رفتاری راتر کودکان

 پرسشنامه ی رفتاری راتر کودکان دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه ی رفتاری راتر کودکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

خلاصه کتاب آزمون های فرافکنی شخصیت تالیف هادی بهرامی

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  خلاصه کتاب آزمون های فرافکنی شخصیت تالیف هادی بهرامی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف خلاصه کتاب آزمون …

Read More »

پرسشنامه ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارش سازی انبوه

 پرسشنامه ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارش سازی انبوه دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارش سازی انبوه  کاملا فرمت بندی …

Read More »

پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ – راست (گریمس)

 پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ – راست (گریمس) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ – راست (گریمس)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان

 پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

پرسشنامه ارگونومی

 پرسشنامه ارگونومی دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه ارگونومی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی …

Read More »

آزمون اضطراب زونگ

 آزمون اضطراب زونگ دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آزمون اضطراب زونگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه …

Read More »