Breaking News
Home / روانشناسي و علوم تربيتي

روانشناسي و علوم تربيتي

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه

 پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

پرسشنامه مدیریت كیفیت فراگیر

 پرسشنامه مدیریت كیفیت فراگیر دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه مدیریت كیفیت فراگیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم

 اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله ایجاد عادات مثبت در کودکان

 مقاله ایجاد عادات مثبت در کودکان دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ایجاد عادات مثبت در کودکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

تحقیق كار آفرینی و مدیریت نشاط

 تحقیق كار آفرینی و مدیریت نشاط دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق كار آفرینی و مدیریت نشاط  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی MINQ باگاروزی(2001)

 پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی MINQ باگاروزی(2001) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی MINQ باگاروزی(2001)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

چگونه در درس انشاء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم

 چگونه در درس انشاء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد چگونه در درس انشاء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

 بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان …

Read More »

پیشینه پژوهش وچاچوب مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

 پیشینه پژوهش وچاچوب مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پیشینه پژوهش وچاچوب مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

پرسشنامه ابرازگری هیجانی

 پرسشنامه ابرازگری هیجانی دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه ابرازگری هیجانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه …

Read More »