Breaking News
Home / روانشناسي و علوم تربيتي

روانشناسي و علوم تربيتي

پروپوزال اختلالات روانی و متغیرهای مرتبط با آن در بین مراجعین به بیمارستان تخصصی روانپزشکی

 پروپوزال اختلالات روانی و متغیرهای مرتبط با آن در بین مراجعین به بیمارستان تخصصی روانپزشکی دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروپوزال اختلالات روانی و متغیرهای مرتبط با آن در بین مراجعین به بیمارستان تخصصی …

Read More »

اثربخشی آموزش برنام فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود عملکرد حل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت دانش آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی

 اثربخشی آموزش برنام فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود عملکرد حل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت دانش آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اثربخشی آموزش برنام فراشناخت پانورا …

Read More »

فایل تأثیر كوشش و خطا بر یادگیری فرد (آزمایش ماز ذهنی پیترسن و ماز U شكل)

 فایل تأثیر كوشش و خطا بر یادگیری فرد (آزمایش ماز ذهنی پیترسن و ماز U شكل) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل تأثیر كوشش و خطا بر یادگیری فرد (آزمایش ماز ذهنی پیترسن و …

Read More »

مقایسه كودكان تیز هوش از نظر شخصیت با كودكان عادی

 مقایسه كودكان تیز هوش از نظر شخصیت با كودكان عادی دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه كودكان تیز هوش از نظر شخصیت با كودكان عادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

شیوه های فرزندپروری و افسردگی والدین کودکان مبتلا به ناخن جویدن و عادی

 شیوه های فرزندپروری و افسردگی والدین کودکان مبتلا به ناخن جویدن و عادی دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد شیوه های فرزندپروری و افسردگی والدین کودکان مبتلا به ناخن جویدن و عادی  کاملا فرمت بندی …

Read More »

فایل بررسی نقش حالت های فراشناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان

 فایل بررسی نقش حالت های فراشناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل بررسی نقش حالت های فراشناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقایسه رنگ قرمز و مشگی در عزت نفس دانش اموزان مقطع ابتدائی و راهنمایی شهرستان ابهر

 مقایسه رنگ قرمز و مشگی در عزت نفس دانش اموزان مقطع ابتدائی و راهنمایی شهرستان ابهر دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه رنگ قرمز و مشگی در عزت نفس دانش اموزان مقطع ابتدائی و …

Read More »

مقایسه ویژگی های شخصیتی در بین زنان و مردان شاغل حدود سنی 30 سال

 مقایسه ویژگی های شخصیتی در بین زنان و مردان شاغل حدود سنی 30 سال دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه ویژگی های شخصیتی در بین زنان و مردان شاغل حدود سنی 30 سال  کاملا …

Read More »

بررسی اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان

 بررسی اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود …

Read More »

فایل درس روانشناسی رشد 2

 فایل درس روانشناسی رشد 2 دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل درس روانشناسی رشد 2  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »