Breaking News
Home / پروژه

پروژه

طراحی خانه کودک یا کودکستان

 طراحی خانه کودک یا کودکستان دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی خانه کودک یا کودکستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

شرکت به اندیش فردا بافکو

 شرکت به اندیش فردا بافکو دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد شرکت به اندیش فردا بافکو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

بررسی نقوش محرابی و سیر تحول و تطور آن

 بررسی نقوش محرابی و سیر تحول و تطور آن دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی نقوش محرابی و سیر تحول و تطور آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

تجزیه و تحلیل گفتمان از مواد نوشته شده انتخاباتی از انتخابات ریاست جمهوری ایران

 تجزیه و تحلیل گفتمان از مواد نوشته شده انتخاباتی از انتخابات ریاست جمهوری ایران دارای 280 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجزیه و تحلیل گفتمان از مواد نوشته شده انتخاباتی از انتخابات ریاست …

Read More »

سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار

 سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

آزمایشگاه معماری

 آزمایشگاه معماری دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آزمایشگاه معماری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی …

Read More »

طراحی مرکز تحقیقات برنج کشور

 طراحی مرکز تحقیقات برنج کشور دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی مرکز تحقیقات برنج کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

بررسی افتادگی الیاف

 بررسی افتادگی الیاف دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی افتادگی الیاف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه …

Read More »

مطالعه تطبیقی اشتغال اتباع بیگانه در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

 مطالعه تطبیقی اشتغال اتباع بیگانه در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مطالعه تطبیقی اشتغال اتباع بیگانه در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی  …

Read More »

بررسی عوامل موثر برای ایجاد انگیزه معلمان نسبت به احراز پست مدیریت مدارس

 بررسی عوامل موثر برای ایجاد انگیزه معلمان نسبت به احراز پست مدیریت مدارس دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی عوامل موثر برای ایجاد انگیزه معلمان نسبت به احراز پست مدیریت مدارس  …

Read More »