Breaking News
Home / تربيت بدني و علوم ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي

هندبال و قوانین آن

 هندبال و قوانین آن دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد هندبال و قوانین آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

اشنایی با ژیمناستیک هنری

 اشنایی با ژیمناستیک هنری دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اشنایی با ژیمناستیک هنری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

مرزهای دوپینگ در ورزش

 مرزهای دوپینگ در ورزش دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مرزهای دوپینگ در ورزش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

فایل بدمینتون

 فایل بدمینتون دارای 1255 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل بدمینتون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه …

Read More »

ارزیابی فشارهای استاندارد فیزیکی ماهیچه های عضله خم کننده بازو توسط نیروسنج مخصوص ورزش کوهنوردی

 ارزیابی فشارهای استاندارد فیزیکی ماهیچه های عضله خم کننده بازو توسط نیروسنج مخصوص ورزش کوهنوردی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزیابی فشارهای استاندارد فیزیکی ماهیچه های عضله خم کننده بازو توسط نیروسنج مخصوص ورزش …

Read More »

فایل مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دوره متوسطه ناحیه4 مشهد

 فایل مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دوره متوسطه ناحیه4 مشهد دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دوره متوسطه ناحیه4 …

Read More »

آسیبهای ورزشی

 آسیبهای ورزشی دارای 267 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آسیبهای ورزشی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه …

Read More »

فایل مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی

 فایل مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »