Breaking News
Home / زبان و ادبيات فارسي

زبان و ادبيات فارسي

تحلیل مِی و شادی از دیدگاه خیام

 تحلیل مِی و شادی از دیدگاه خیام دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل مِی و شادی از دیدگاه خیام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

ساختار گفتار و زبان شناسی

 ساختار گفتار و زبان شناسی دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ساختار گفتار و زبان شناسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

انسان کامل از نظر مولونا

 انسان کامل از نظر مولونا دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد انسان کامل از نظر مولونا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مولوی بلخی و سایه هما

 مولوی بلخی و سایه هما دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مولوی بلخی و سایه هما  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت

 اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

مقاله آیین اوستا

 مقاله آیین اوستا دارای 263 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله آیین اوستا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه …

Read More »

زندگی دکتر قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی در سه دهه ی شعر ایشان

 زندگی دکتر قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی در سه دهه ی شعر ایشان دارای 470 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد زندگی دکتر قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی در سه دهه ی شعر ایشان  کاملا …

Read More »

جزوه کمک اموزشی زبان فارسی 3

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  جزوه کمک اموزشی زبان فارسی 3 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف جزوه کمک اموزشی زبان فارسی 3  …

Read More »

بررسی فروغ فرخزاد و اشعار او

 بررسی فروغ فرخزاد و اشعار او دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی فروغ فرخزاد و اشعار او  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

پژوهش زن در خلال شاهنامه فردوسی

 پژوهش زن در خلال شاهنامه فردوسی دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پژوهش زن در خلال شاهنامه فردوسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »