Breaking News
Home / زبان فارسي

زبان فارسي

تحقیق گویش مردم همدان و گزیده ای از مثل ها و اصطلاحات

 تحقیق گویش مردم همدان و گزیده ای از مثل ها و اصطلاحات دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق گویش مردم همدان و گزیده ای از مثل ها و اصطلاحات  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

تحقیق نقد تطبیقی شهریار و مفتون همدانی (قصاید همای رحمت و سمای وحدت)

 تحقیق نقد تطبیقی شهریار و مفتون همدانی (قصاید همای رحمت و سمای وحدت) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق نقد تطبیقی شهریار و مفتون همدانی (قصاید همای رحمت و سمای وحدت)  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله شعر نو

 مقاله شعر نو دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله شعر نو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده …

Read More »

تحقیق شعر امروز

 تحقیق شعر امروز دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق شعر امروز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده …

Read More »

بررسی رفتار درمانی شناختی در جوانان

 بررسی رفتار درمانی شناختی در جوانان دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رفتار درمانی شناختی در جوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

تحقیق قرن نهم دوره تیموری

 تحقیق قرن نهم دوره تیموری دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق قرن نهم دوره تیموری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

تحقیق شاهنامه فردوسی

 تحقیق شاهنامه فردوسی دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق شاهنامه فردوسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده …

Read More »

فعل ثلاثی مجرد و مزید

 فعل ثلاثی مجرد و مزید دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فعل ثلاثی مجرد و مزید  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

تحقیق سیاوش در شاهنامه

 تحقیق سیاوش در شاهنامه دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق سیاوش در شاهنامه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

مقاله چگونگی ارزیابی مقالات، گزارشات و رسالات تحقیقی

 مقاله چگونگی ارزیابی مقالات، گزارشات و رسالات تحقیقی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله چگونگی ارزیابی مقالات، گزارشات و رسالات تحقیقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »