Breaking News
Home / متفرقه (page 4)

متفرقه

ارتباط بین فرهنگ یادگیری با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه

 ارتباط بین فرهنگ یادگیری با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارتباط بین فرهنگ یادگیری با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه  کاملا فرمت بندی …

Read More »

روش های بهینه طراحی در معماری منظر

 روش های بهینه طراحی در معماری منظر دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد روش های بهینه طراحی در معماری منظر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه …

Read More »

زیست پالایی و گیاه پالایی در مناطق آلوده

 زیست پالایی و گیاه پالایی در مناطق آلوده دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد زیست پالایی و گیاه پالایی در مناطق آلوده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

تاثیر شرایط ناحیه چشمه اتصال ستون بر روی تقاضای لرزه ای قابهای خمشی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی

 تاثیر شرایط ناحیه چشمه اتصال ستون بر روی تقاضای لرزه ای قابهای خمشی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر شرایط ناحیه چشمه اتصال ستون بر روی تقاضای …

Read More »

بررسی اثر متغیرهای دموگرافیک بر موفقیت تحصیلی دانشجویان حسابداری و تعیین مولفه های موثر(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس)

 بررسی اثر متغیرهای دموگرافیک بر موفقیت تحصیلی دانشجویان حسابداری و تعیین مولفه های موثر(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی اثر متغیرهای دموگرافیک بر موفقیت تحصیلی دانشجویان حسابداری …

Read More »

تأثیر عوامل مدیریت دانش (پایگاههای داده مشترک، مخازن اسناد) بر خرید اینترنتی مشتریان کتابها و تجهیزات ورزشی

 تأثیر عوامل مدیریت دانش (پایگاههای داده مشترک، مخازن اسناد) بر خرید اینترنتی مشتریان کتابها و تجهیزات ورزشی دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تأثیر عوامل مدیریت دانش (پایگاههای داده مشترک، مخازن اسناد) بر خرید اینترنتی …

Read More »

محافظه کاری وتاثیرآن درسلامت مالی واحدتجاری

 محافظه کاری وتاثیرآن درسلامت مالی واحدتجاری دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد محافظه کاری وتاثیرآن درسلامت مالی واحدتجاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در …

Read More »

مدلسازی منحنیهای رخنه تک جزیی جذب دیاکسیدکربن در بستر ثابتی از قرصهای نانوجاذب آلی درفلزی CuدرBTC

 مدلسازی منحنیهای رخنه تک جزیی جذب دیاکسیدکربن در بستر ثابتی از قرصهای نانوجاذب آلی درفلزی CuدرBTC دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مدلسازی منحنیهای رخنه تک جزیی جذب دیاکسیدکربن در بستر ثابتی از قرصهای نانوجاذب …

Read More »

تأثیر کشاورزی بر وضعیت آب زیرزمینی شمال غرب استان خراسان جنوبی

 تأثیر کشاورزی بر وضعیت آب زیرزمینی شمال غرب استان خراسان جنوبی دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تأثیر کشاورزی بر وضعیت آب زیرزمینی شمال غرب استان خراسان جنوبی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

بررسی انواع روشهای استخراج معادن و تاثیرات مخرب آنها بر محیط زیست

 بررسی انواع روشهای استخراج معادن و تاثیرات مخرب آنها بر محیط زیست دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی انواع روشهای استخراج معادن و تاثیرات مخرب آنها بر محیط زیست  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »