Breaking News
Home / متفرقه (page 20)

متفرقه

پروژه طراحی ایستگاه مترو

 پروژه طراحی ایستگاه مترو دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروژه طراحی ایستگاه مترو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

اسیدوز شکمبه ای تحت حاد در گاو های شیری : دلایل فیزیولوژیک، شیوع و پیامد ها

 اسیدوز شکمبه ای تحت حاد در گاو های شیری : دلایل فیزیولوژیک، شیوع و پیامد ها دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اسیدوز شکمبه ای تحت حاد در گاو های شیری : دلایل فیزیولوژیک، شیوع …

Read More »

Improvement event based PID controller using fractional order technique and genetic algorithm

 Improvement event based PID controller using fractional order technique and genetic algorithm دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد Improvement event based PID controller using fractional order technique and genetic algorithm  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

ارزیابی فرسایش بادی در جنوب شرق زاهدان (میرجاوه) با استفاده از روش IMDPA در محیط GIS

 ارزیابی فرسایش بادی در جنوب شرق زاهدان (میرجاوه) با استفاده از روش IMDPA در محیط GIS دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزیابی فرسایش بادی در جنوب شرق زاهدان (میرجاوه) با استفاده از روش IMDPA …

Read More »

پاورپوینت استفاده از ریزکپسول سازی در مبارزه با کمبود آهن

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت استفاده از ریزکپسول سازی در مبارزه با کمبود آهن دارای 30 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت استفاده از ریزکپسول …

Read More »

بررسی موانع اجتماعی در مدیریت پسابهای کشاورزی

 بررسی موانع اجتماعی در مدیریت پسابهای کشاورزی دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی موانع اجتماعی در مدیریت پسابهای کشاورزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه …

Read More »

طراحی و شبیه سازی مغناطیس چهارقطبی جهت هدایت باریکه الکترونی در شتابگرها

 طراحی و شبیه سازی مغناطیس چهارقطبی جهت هدایت باریکه الکترونی در شتابگرها دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی و شبیه سازی مغناطیس چهارقطبی جهت هدایت باریکه الکترونی در شتابگرها  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مدیریت استراتژیک و بررسی چالشها و فرصتهای دانشگاههای کشور

 مدیریت استراتژیک و بررسی چالشها و فرصتهای دانشگاههای کشور دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مدیریت استراتژیک و بررسی چالشها و فرصتهای دانشگاههای کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

تاثیر روسازی با بتن غلتکی و آسفالت بر محیط زیست

 تاثیر روسازی با بتن غلتکی و آسفالت بر محیط زیست دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر روسازی با بتن غلتکی و آسفالت بر محیط زیست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

بررسی تاثیر تغییر ابعاد روزنه بر متغیرهای حفره آبشستگی در رسوب شویی تحت فشارتخلیه کننده های تحتانی

 بررسی تاثیر تغییر ابعاد روزنه بر متغیرهای حفره آبشستگی در رسوب شویی تحت فشارتخلیه کننده های تحتانی دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیر تغییر ابعاد روزنه بر متغیرهای حفره آبشستگی در رسوب شویی …

Read More »