Breaking News
Home / متفرقه (page 10)

متفرقه

القای پلی پلوئیدی در شاهی با استفاده از تیمار کلشی سین

 القای پلی پلوئیدی در شاهی با استفاده از تیمار کلشی سین دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد القای پلی پلوئیدی در شاهی با استفاده از تیمار کلشی سین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

تمرکز زدایی در ترویج کشاورزی

 تمرکز زدایی در ترویج کشاورزی دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تمرکز زدایی در ترویج کشاورزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده …

Read More »

بررسی تاثیرات شرایط فرایندی دما بر سنتز نانو ذرات 4O2COAl و تعیین خلوص نانو ذرات اسپینل سنتز شده

 بررسی تاثیرات شرایط فرایندی دما بر سنتز نانو ذرات 4O2COAl و تعیین خلوص نانو ذرات اسپینل سنتز شده دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیرات شرایط فرایندی دما بر سنتز نانو ذرات 4O2COAl و …

Read More »

شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیکی درایران با تاکید بر نظام آموزش عالی (مطالعه موردی واحدهای شمال غرب دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی)

 شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیکی درایران با تاکید بر نظام آموزش عالی (مطالعه موردی واحدهای شمال غرب دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد شناسایی و اولویت …

Read More »

ارزیابی اثر نوع میرایی بر رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی

 ارزیابی اثر نوع میرایی بر رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزیابی اثر نوع میرایی بر رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر ارزش ویژه برنذ در مراکز آموزشی منتخب استان تهران

 بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر ارزش ویژه برنذ در مراکز آموزشی منتخب استان تهران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر ارزش ویژه برنذ در مراکز آموزشی منتخب استان تهران  کاملا …

Read More »

معناشناسی واژه قنطار در قرآن

 معناشناسی واژه قنطار در قرآن دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد معناشناسی واژه قنطار در قرآن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده …

Read More »

بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار همه جانبه روی اندازه گیری ضریب سیمان شدگی سنگ مخزن

 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار همه جانبه روی اندازه گیری ضریب سیمان شدگی سنگ مخزن دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار همه جانبه روی اندازه گیری ضریب سیمان شدگی سنگ مخزن  کاملا …

Read More »

تحلیل ریسک اعتباری پس از وام بنگاههای کوچک فعال در استان زنجان

 تحلیل ریسک اعتباری پس از وام بنگاههای کوچک فعال در استان زنجان دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل ریسک اعتباری پس از وام بنگاههای کوچک فعال در استان زنجان  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

بررسی کیفیت مکان زندگی روستایی در بخش مرکزی شهرستان بردسکن

 بررسی کیفیت مکان زندگی روستایی در بخش مرکزی شهرستان بردسکن دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی کیفیت مکان زندگی روستایی در بخش مرکزی شهرستان بردسکن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »