Breaking News
Home / متفرقه (page 11035)

متفرقه

مقاله بهبود خواص فیزیکی ومکانیکی فوم های پی. وی. سی با استفاده از سیستم پخت پراکسیدی

 مقاله بهبود خواص فیزیکی ومکانیکی فوم های پی. وی. سی با استفاده از سیستم پخت پراکسیدی دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بهبود خواص فیزیکی ومکانیکی فوم های پی. وی. سی با استفاده از …

Read More »

مقاله Oxidation of Dopamine at Polypyrrole NanowireدرPlatinum Nanocluster Modified Electrode

 مقاله Oxidation of Dopamine at Polypyrrole NanowireدرPlatinum Nanocluster Modified Electrode دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Oxidation of Dopamine at Polypyrrole NanowireدرPlatinum Nanocluster Modified Electrode  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مقاله تحلیل ارتعاشات آزاد ورق میندلین – ریسنر با روش هم هندسه

 مقاله تحلیل ارتعاشات آزاد ورق میندلین – ریسنر با روش هم هندسه دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تحلیل ارتعاشات آزاد ورق میندلین – ریسنر با روش هم هندسه  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله افزایش انتقال حرارت الکتروهیدرودینامیکی با استفاده از الکترود مارپیچی

 مقاله افزایش انتقال حرارت الکتروهیدرودینامیکی با استفاده از الکترود مارپیچی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله افزایش انتقال حرارت الکتروهیدرودینامیکی با استفاده از الکترود مارپیچی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مقاله بررسی اثر فرایند دهیدروفروزن اسمزی بر حفظ رطوبت بافت برش های خربزه

 مقاله بررسی اثر فرایند دهیدروفروزن اسمزی بر حفظ رطوبت بافت برش های خربزه دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی اثر فرایند دهیدروفروزن اسمزی بر حفظ رطوبت بافت برش های خربزه  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله شناسایی عوامل موثربرعملکرد زنجیره تامین کالا درواحدخرید تدارکات و امور کالا مورد مطالعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 مقاله شناسایی عوامل موثربرعملکرد زنجیره تامین کالا درواحدخرید تدارکات و امور کالا مورد مطالعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله شناسایی عوامل موثربرعملکرد زنجیره تامین کالا درواحدخرید تدارکات …

Read More »

مقاله تنوع زیستی، موجودات تراریخته (gmos) و اخلاق زیستی

 مقاله تنوع زیستی، موجودات تراریخته (gmos) و اخلاق زیستی دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تنوع زیستی، موجودات تراریخته (gmos) و اخلاق زیستی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

مقاله مدیریت بهره برداری آبهای زیرزمینی دشت مختاران با استفاده از مدل ریاضی تفاضلات محدود در محیط GMS6.5

 مقاله مدیریت بهره برداری آبهای زیرزمینی دشت مختاران با استفاده از مدل ریاضی تفاضلات محدود در محیط GMS6.5 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مدیریت بهره برداری آبهای زیرزمینی دشت مختاران با استفاده از …

Read More »

مقاله بررسی تراکم و غالبیت علف هرز مزارع جو استان آذربایجان شرقی

 مقاله بررسی تراکم و غالبیت علف هرز مزارع جو استان آذربایجان شرقی دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تراکم و غالبیت علف هرز مزارع جو استان آذربایجان شرقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله داده کاوی اطلاعات مهندسی جهت برنامه ریزی تولید موردکاوی: کارخانه پرس شرکت ایران خودرو

 مقاله داده کاوی اطلاعات مهندسی جهت برنامه ریزی تولید موردکاوی: کارخانه پرس شرکت ایران خودرو دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله داده کاوی اطلاعات مهندسی جهت برنامه ریزی تولید موردکاوی: کارخانه پرس شرکت ایران …

Read More »