Breaking News
Home / ریاضی

ریاضی

همه چیز درباره شش سیگما

 همه چیز درباره شش سیگما دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد همه چیز درباره شش سیگما  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

بررسی شبكه ها و تطابق در گراف

 بررسی شبكه ها و تطابق در گراف دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی شبكه ها و تطابق در گراف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

بررسی جغرافیای ریاضی

 بررسی جغرافیای ریاضی دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی جغرافیای ریاضی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه …

Read More »

به دست آوردن جواب های مثبت برای معادلات براتو با استفاده از روش تجزیه آدومیان

 به دست آوردن جواب های مثبت برای معادلات براتو با استفاده از روش تجزیه آدومیان دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد به دست آوردن جواب های مثبت برای معادلات براتو با استفاده …

Read More »

كاربرد كامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار، خصوصیات همگرایی و بسط آن به حالت های عمومی تر بارگذاری

 كاربرد كامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار، خصوصیات همگرایی و بسط آن به حالت های عمومی تر بارگذاری دارای 181 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد كاربرد كامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار، خصوصیات …

Read More »

حل عددی معادلات انتگرال در دیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها

 حل عددی معادلات انتگرال در دیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد حل عددی معادلات انتگرال در دیفرانسیل ولترا با پایه های …

Read More »