Breaking News
Home / مهندسي مواد و متالورژي

مهندسي مواد و متالورژي

تحقیق فولاد های میکرو آلیاژی

 تحقیق فولاد های میکرو آلیاژی دارای 186 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق فولاد های میکرو آلیاژی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مقاله لوله های فولادی درزدار

 مقاله لوله های فولادی درزدار دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله لوله های فولادی درزدار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

تحقيق ورقکاري و برشکاري

 ØªØ­Ù‚يق ورقکاري Ùˆ برشکاري دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقيق ورقکاري Ùˆ برشکاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

تحقيق پوشش هاي تبديلي

 ØªØ­Ù‚يق پوشش هاي تبديلي دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقيق پوشش هاي تبديلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

مقاله مطالعه ريزساختار آلياژهاي نانوکريستال AlدرTi ترکيب شده بوسيله ball mill در اتمسفر هيدروژن Ùˆ اکستروژن گرم آن

 Ù…قاله مطالعه ريزساختار آلياژهاي نانوکريستال AlدرTi ترکيب شده بوسيله ball mill در اتمسفر هيدروژن Ùˆ اکستروژن گرم آن دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مطالعه ريزساختار آلياژهاي نانوکريستال AlدرTi ترکيب شده بوسيله ball mill …

Read More »