Breaking News
Home / مواد و متالوژي

مواد و متالوژي

سنتز و ارزیابی خواص بدنه های بر پایه تیالیت

 سنتز و ارزیابی خواص بدنه های بر پایه تیالیت دارای 134 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد سنتز و ارزیابی خواص بدنه های بر پایه تیالیت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

تحقیق بررسی نفت و اهمیت آن

 تحقیق بررسی نفت و اهمیت آن دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بررسی نفت و اهمیت آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

پاورپوینت خواص فیزیکی با موضوع نفوذ

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت خواص فیزیکی با موضوع نفوذ دارای 32 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت خواص فیزیکی با موضوع نفوذ  کاملا فرمت …

Read More »

كنترل تخلخل وسوپرالاستیسیته آلیاژهای حافظه دارمتخلخل نایتینول تهیه شده توسط روش فشردن ایزواستاتیك گرم

 كنترل تخلخل وسوپرالاستیسیته آلیاژهای حافظه دارمتخلخل نایتینول تهیه شده توسط روش فشردن ایزواستاتیك گرم دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد كنترل تخلخل وسوپرالاستیسیته آلیاژهای حافظه دارمتخلخل نایتینول تهیه شده توسط روش فشردن ایزواستاتیك گرم  کاملا …

Read More »

فایل جامع در مورد ریخته گری فلزات و تاریخچه آن

 فایل جامع در مورد ریخته گری فلزات و تاریخچه آن دارای 147 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل جامع در مورد ریخته گری فلزات و تاریخچه آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

فایل برای درس پوشش دادن فلزات پوششهای تبدیلی

 فایل برای درس پوشش دادن فلزات پوششهای تبدیلی دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل برای درس پوشش دادن فلزات پوششهای تبدیلی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

فایل قالبسازی و قالبگیری

 فایل قالبسازی و قالبگیری دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل قالبسازی و قالبگیری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

تجزیه و تحلیل رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری

 تجزیه و تحلیل رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجزیه و تحلیل رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

تحقیق بررسی مفهوم جذب انرژی

 تحقیق بررسی مفهوم جذب انرژی دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بررسی مفهوم جذب انرژی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

ساختار و خواص رینک پیستون ساخته شده از چدن

 ساختار و خواص رینک پیستون ساخته شده از چدن دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ساختار و خواص رینک پیستون ساخته شده از چدن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »