Breaking News
Home / مهندسي مواد و متالورژي

مهندسي مواد و متالورژي

کارآموزی ریخته گری

 کارآموزی ریخته گری دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کارآموزی ریخته گری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده …

Read More »

مقاله تولید داربست های پلیمری: لایه سازی غشاء

 مقاله تولید داربست های پلیمری: لایه سازی غشاء دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تولید داربست های پلیمری: لایه سازی غشاء  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

تحقیق آلیاژهای حافظه دار

 تحقیق آلیاژهای حافظه دار دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق آلیاژهای حافظه دار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

تحقیق اثر ناخالصی ها بر روی مس

 تحقیق اثر ناخالصی ها بر روی مس دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق اثر ناخالصی ها بر روی مس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

کارآموزی شرکت صنایع مس

 کارآموزی شرکت صنایع مس دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کارآموزی شرکت صنایع مس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

تحقيق مواد هوشمند مواد حافظه دار

 ØªØ­Ù‚يق مواد هوشمند مواد حافظه دار دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقيق مواد هوشمند مواد حافظه دار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

تحقیق خوردگی فلزات و اثر آن بر روی صنایع مختلف

 تحقیق خوردگی فلزات و اثر آن بر روی صنایع مختلف دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق خوردگی فلزات و اثر آن بر روی صنایع مختلف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

تحقیق عملیات حرارتی چدن نشکن

 تحقیق عملیات حرارتی چدن نشکن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق عملیات حرارتی چدن نشکن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مقاله بررسی مقایسه ای سلول های فلوتاسیون مورد استفاده در کارخانه های کانه آرایی(فلزی و غیر فلزی)

 مقاله بررسی مقایسه ای سلول های فلوتاسیون مورد استفاده در کارخانه های کانه آرایی(فلزی و غیر فلزی) دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی مقایسه ای سلول های فلوتاسیون مورد استفاده در کارخانه های …

Read More »

تحقیق رنگزاهای شیمیایی

 تحقیق رنگزاهای شیمیایی دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق رنگزاهای شیمیایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده …

Read More »