Breaking News
Home / گزارش کارآموزي و کارورزي

گزارش کارآموزي و کارورزي

كارورزی: شرکت ماشین کاران نواندیش قالب سازی و تولید قطعه

 كارورزی: شرکت ماشین کاران نواندیش قالب سازی و تولید قطعه دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد كارورزی: شرکت ماشین کاران نواندیش قالب سازی و تولید قطعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

گزارش كارآموزی در كارخانه مهرباف یزد

 گزارش كارآموزی در كارخانه مهرباف یزد دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش كارآموزی در كارخانه مهرباف یزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

گزارش كارآموزی كاسپین پلاست در كارگاه ریخته گری

 گزارش كارآموزی كاسپین پلاست در كارگاه ریخته گری دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش كارآموزی كاسپین پلاست در كارگاه ریخته گری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

كارآموزی : تعمیرات و نگهداری و انواع تولید آسفالت

 كارآموزی : تعمیرات و نگهداری و انواع تولید آسفالت دارای 124 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد كارآموزی : تعمیرات و نگهداری و انواع تولید آسفالت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

گزارش كارآموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو

 گزارش كارآموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش كارآموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

کارآموزی دادگاه حقوقی

 کارآموزی دادگاه حقوقی دارای 175 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کارآموزی دادگاه حقوقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه …

Read More »

گزارش كارآموزی در فولاد مازندران

 گزارش كارآموزی در فولاد مازندران دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش كارآموزی در فولاد مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

گزارش كارآموزی در شركت فنی مهندسی كانرود سازه (طراح قالبهای مختلف)

 گزارش كارآموزی در شركت فنی مهندسی كانرود سازه (طراح قالبهای مختلف) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش كارآموزی در شركت فنی مهندسی كانرود سازه (طراح قالبهای مختلف)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

کار آموزی موضوع: گزارش مقایسه ای یافته های علمی دوره کارشناسی با کار علمی در شرکت بسپار صنعت پروژه (BSP)

 کار آموزی موضوع: گزارش مقایسه ای یافته های علمی دوره کارشناسی با کار علمی در شرکت بسپار صنعت پروژه (BSP) دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کار آموزی موضوع: گزارش مقایسه ای یافته های علمی …

Read More »

کارآموری سیستم های اندازه گیری

 کارآموری سیستم های اندازه گیری دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کارآموری سیستم های اندازه گیری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »