Breaking News
Home / فناوري اطلاعات

فناوري اطلاعات

مدیریت شبکه کامپیوتری

 مدیریت شبکه کامپیوتری دارای 87 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مدیریت شبکه کامپیوتری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه …

Read More »

معرفی سیستم عامل های نایاب

 معرفی سیستم عامل های نایاب دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد معرفی سیستم عامل های نایاب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

گزارش کارآموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 گزارش کارآموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران دارای 158 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش کارآموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مبانی برنامه توسعه و كاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات

 مبانی برنامه توسعه و كاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مبانی برنامه توسعه و كاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

پاورپوینت بازی های کامپیوتری

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت بازی های کامپیوتری دارای 33 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت بازی های کامپیوتری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

بررسی و تشخیص حملات DOS

 بررسی و تشخیص حملات DOS دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و تشخیص حملات DOS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

سازمانی مجازی؛ الگویی سازمانی برای عصر اطلاعات

 سازمانی مجازی؛ الگویی سازمانی برای عصر اطلاعات دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد سازمانی مجازی؛ الگویی سازمانی برای عصر اطلاعات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

امنیت دیجیتالیSSL

 امنیت دیجیتالیSSL دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد امنیت دیجیتالیSSL  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه …

Read More »

بررسی فاکتورهای ارتقای رده بندی سایت در موتورهای جستجو

 بررسی فاکتورهای ارتقای رده بندی سایت در موتورهای جستجو دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی فاکتورهای ارتقای رده بندی سایت در موتورهای جستجو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »