Breaking News
Home / مديريت هتلداري

مديريت هتلداري

مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد كیش

 مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد كیش دارای 191 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد كیش  کاملا …

Read More »

راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان

 راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

 بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران دارای 233 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران …

Read More »

فرصتهای جهانی شدن و توریسم در کشورهای در حال رشد( نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران)

 فرصتهای جهانی شدن و توریسم در کشورهای در حال رشد( نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران) دارای 230 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فرصتهای جهانی شدن و توریسم در کشورهای در حال رشد( نگاهی به جایگاه …

Read More »

توان های پذیرش توریسم در شهرستان کرمانشاه

 توان های پذیرش توریسم در شهرستان کرمانشاه دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد توان های پذیرش توریسم در شهرستان کرمانشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »