Breaking News
Home / تاریخ

تاریخ

بررسی بنای تاریخ خانه حكیم باشی كاشان

 بررسی بنای تاریخ خانه حكیم باشی كاشان دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی بنای تاریخ خانه حكیم باشی كاشان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

بررسی و شناخت تعزیه یا شبیه خوانی

 بررسی و شناخت تعزیه یا شبیه خوانی دارای 215 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و شناخت تعزیه یا شبیه خوانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

تاریخچه قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش

 تاریخچه قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاریخچه قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

زندگینامه تیمور لنگ

 زندگینامه تیمور لنگ دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد زندگینامه تیمور لنگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه …

Read More »

تحلیل و بررسی واژه ی آناهیتا

 تحلیل و بررسی واژه ی آناهیتا دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل و بررسی واژه ی آناهیتا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

تبعید امام خمینی و قیام 15 خرداد

 تبعید امام خمینی و قیام 15 خرداد دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تبعید امام خمینی و قیام 15 خرداد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

بررسی رویدادهای دوران پهلوی

 بررسی رویدادهای دوران پهلوی دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رویدادهای دوران پهلوی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز …

Read More »

آشنایی با دکارت

 آشنایی با دکارت دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آشنایی با دکارت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه …

Read More »

بررسی علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت اسرائیل

 بررسی علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت اسرائیل دارای 207 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت اسرائیل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

بررسی نظریات فلسفی ارسطو

 بررسی نظریات فلسفی ارسطو دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی نظریات فلسفی ارسطو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز …

Read More »