Breaking News
Home / زمين شناسي و نفت

زمين شناسي و نفت

گونه شناسی و گاهنگاری نسبی ظروف عصر آهن بخش پیش از تاریخ موزه ملی ایران باستان

 گونه شناسی و گاهنگاری نسبی ظروف عصر آهن بخش پیش از تاریخ موزه ملی ایران باستان دارای 207 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گونه شناسی و گاهنگاری نسبی ظروف عصر آهن بخش پیش از تاریخ موزه …

Read More »

مطالعات سنگ شناسی كانسارهای كرومیت

 مطالعات سنگ شناسی كانسارهای كرومیت دارای 209 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مطالعات سنگ شناسی كانسارهای كرومیت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

پاورپوینت بررسی جامع سنگ

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت بررسی جامع سنگ دارای 34 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت بررسی جامع سنگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

پاورپوینتدربلایا و مخاطرات طبیعی و راه مقابله با آنها

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینتدربلایا و مخاطرات طبیعی و راه مقابله با آنها دارای 83 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینتدربلایا و مخاطرات طبیعی و …

Read More »

مقاله کامل درمورد نفت خام

 مقاله کامل درمورد نفت خام دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کامل درمورد نفت خام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن

 بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

زمین شناسی کرمان

 زمین شناسی کرمان دارای 225 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد زمین شناسی کرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه …

Read More »

شناسایی ‌‌و‌ محاسبه‌حریم سفره های‌آبهای زیر زمینی ‌با تاكید برشناخت حریم چاه از نظر برداشت(پمپاژ‌)‌وآلودگی

 شناسایی ‌‌و‌ محاسبه‌حریم سفره های‌آبهای زیر زمینی ‌با تاكید برشناخت حریم چاه از نظر برداشت(پمپاژ‌)‌وآلودگی دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد شناسایی ‌‌و‌ محاسبه‌حریم سفره های‌آبهای زیر زمینی ‌با تاكید برشناخت حریم چاه از نظر …

Read More »

تحقیق در مورد پیدایش نفت و تاثیر آن در زندگی بشر

 تحقیق در مورد پیدایش نفت و تاثیر آن در زندگی بشر دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد پیدایش نفت و تاثیر آن در زندگی بشر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »