Breaking News
Home / عمران

عمران

چگونگی گودبرداری و کندن پی ساختمان

 چگونگی گودبرداری و کندن پی ساختمان دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد چگونگی گودبرداری و کندن پی ساختمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

بررسی هیدرومورفولوژیکی حوضه رودخانه ده بالای تفت با تاکید بر سیل خیزی و استفاده بهینه از جریانات سیلابی

 بررسی هیدرومورفولوژیکی حوضه رودخانه ده بالای تفت با تاکید بر سیل خیزی و استفاده بهینه از جریانات سیلابی دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی هیدرومورفولوژیکی حوضه رودخانه ده بالای تفت با …

Read More »

بررسی تقارن و تناسب در معماری مسکونی ایران

 بررسی تقارن و تناسب در معماری مسکونی ایران دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تقارن و تناسب در معماری مسکونی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

بررسی و جایگاه مكان در معماری

 بررسی و جایگاه مكان در معماری دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و جایگاه مكان در معماری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

بررسی معماری پل ها در شهرهای مختلف

 بررسی معماری پل ها در شهرهای مختلف دارای 153 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی معماری پل ها در شهرهای مختلف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی

 بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

ارایه مدلی بر اساس uml برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  ارایه مدلی بر اساس uml برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه دارای 141 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی …

Read More »

بررسی اجرای آسفالت گرم

 بررسی اجرای آسفالت گرم دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی اجرای آسفالت گرم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز …

Read More »

بررسی مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل

 بررسی مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

بررسی یک شاخص شرایط صحت و ایمنی پلها

 بررسی یک شاخص شرایط صحت و ایمنی پلها دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی یک شاخص شرایط صحت و ایمنی پلها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »