Breaking News
Home / مقالات رشته طراحي صنعتي

مقالات رشته طراحي صنعتي

تحقیق در مورد صنعت کامیون

 تحقیق در مورد صنعت کامیون دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد صنعت کامیون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

تحقیق در مورد تولید طناب نایلونی

 تحقیق در مورد تولید طناب نایلونی دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد تولید طناب نایلونی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

مقاله تاریخچه ی مختصراز جوشکاری دستی قوس برقی(S.M.A.W)

 مقاله تاریخچه ی مختصراز جوشکاری دستی قوس برقی(S.M.A.W) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاریخچه ی مختصراز جوشکاری دستی قوس برقی(S.M.A.W)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

پروژه طراحی سیستم های تبرید و سردخانه

 پروژه طراحی سیستم های تبرید و سردخانه دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروژه طراحی سیستم های تبرید و سردخانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

مقاله علائم استاندارد برای جوشكاری ،‌لحیم كاری و آزمون های غیر مخرب

 مقاله علائم استاندارد برای جوشكاری ،‌لحیم كاری و آزمون های غیر مخرب دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله علائم استاندارد برای جوشكاری ،‌لحیم كاری و آزمون های غیر مخرب  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله انواع پودرهای جوشكاری

 مقاله انواع پودرهای جوشكاری دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله انواع پودرهای جوشكاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »