Breaking News
Home / مقاله

مقاله

زندگینامه و آثار میكل آنژ

 زندگینامه و آثار میكل آنژ دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد زندگینامه و آثار میكل آنژ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

روش تحقیق بررسی تاثیر رنگ در طراحی اتاق بازی کودک

 روش تحقیق بررسی تاثیر رنگ در طراحی اتاق بازی کودک دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد روش تحقیق بررسی تاثیر رنگ در طراحی اتاق بازی کودک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

بررسی كفر در دیوان حافظ

 بررسی كفر در دیوان حافظ دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی كفر در دیوان حافظ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

مواد و مصالح ساختمانی جدید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  مواد و مصالح ساختمانی جدید دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت مواد و مصالح ساختمانی جدید  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

آشنایی با انواع شبكه های توزیع

 آشنایی با انواع شبكه های توزیع دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آشنایی با انواع شبكه های توزیع  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

دیدگاه های مهم در حسابداری

 دیدگاه های مهم در حسابداری دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دیدگاه های مهم در حسابداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

بررسی عملكرد و ساختمان نیمه هادی دیود و ترانزیستور

 بررسی عملكرد و ساختمان نیمه هادی دیود و ترانزیستور دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی عملكرد و ساختمان نیمه هادی دیود و ترانزیستور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

برنامه ریزی نیمه معین SDP

 برنامه ریزی نیمه معین SDP دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد برنامه ریزی نیمه معین SDP  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

بررسی سامانه مولتی پلکس خودرو

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  بررسی سامانه مولتی پلکس خودرو دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت بررسی سامانه مولتی پلکس خودرو  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

بررسی مشكلات مدیریت در ایران

 بررسی مشكلات مدیریت در ایران دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی مشكلات مدیریت در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »