Breaking News
Home / متفرقه / مقاله مقایسه مد لهای آماری دو متغیره و منطق فازی در پهنه بندی زمین لغزش (مطالعه موردی: محدوده گردنه حیران در محور اردبیلدر آستارا)

مقاله مقایسه مد لهای آماری دو متغیره و منطق فازی در پهنه بندی زمین لغزش (مطالعه موردی: محدوده گردنه حیران در محور اردبیلدر آستارا)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مقایسه مد لهای آماری دو متغیره و منطق فازی در پهنه بندی زمین لغزش (مطالعه موردی: محدوده گردنه حیران در محور اردبیلدر آستارا) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه مد لهای آماری دو متغیره و منطق فازی در پهنه بندی زمین لغزش (مطالعه موردی: محدوده گردنه حیران در محور اردبیلدر آستارا)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقایسه مد لهای آماری دو متغیره و منطق فازی در پهنه بندی زمین لغزش (مطالعه موردی: محدوده گردنه حیران در محور اردبیلدر آستارا)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه مد لهای آماری دو متغیره و منطق فازی در پهنه بندی زمین لغزش (مطالعه موردی: محدوده گردنه حیران در محور اردبیلدر آستارا) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
امیر صفاری – دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
ابراهیم بهشتی جاوید – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی
نسترن صفیری – دانشجوی کارشناسی ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
هدف این پژوهش تهیه نقشه حساسیت وقوع زمین لغزش در محدوده گردنه حیران واقع در محور مواصلاتی اردبیل – آستارا و ارائه مدل مناسب برای منطقه مورد مطالعه می باشد. برای انجام این کار از مدلهای آماری دو متغیره و عملگر گامای فازی استفاده شده است. جهت اجرای مدل از دو دسته اطلاعات 1) لایه زمین لغزشهای رخ داده برای اعتبارسنجی مدلها و 2) پارامترهای مستعد کننده زمین لغزش(سنگشناسی، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، تراکم زهکشی، شیب زمین، جهت دامنه ها، کاربری زمین، فاصله از جاده، تراکم پوشش گیاهی (NDVI) و ارتفاع) استفاده شده است. در روشهای آماری دو متغیره از دو مدل ارزش اطلاعاتی و تراکم سطح استفاده شد. همچنین از بین مقادیر مختلف گاما در نهایت با ارزیابی های انجام شده گامای 0/8 انتخاب شده و نقشه حساسیت زمین لغزش منطقه تهیه شد. نقشه های بدست آمده از سه مدل با شاخص زمین لغزش مورد ارزیابی قرارگرفت و در نهایت مشخص شد که مدل های ارزش اطلاعاتی، تراکم سطح و منطق فازی به ترتیب بیشترین قابلیت را برای پهنهبندی زمین لغزش در منطقه دارند. همچنین نقشه های به دست آمده نشان می دهد که فعالیتهای انسانی نقش عمدهای در وقوع زمین لغزشهای منطقه دارد چرا که اکثر زمین لغزشهای رخداده( 85 %) در پهنه هایی با کاربری کشاورزی و مسکونی و نیز حریم جادهها رخ داده است و در نقشه نهایی با حساسیت بالای وقوع زمین لغزش مشخص شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

مقاله تاثیربسته های محتوی نانوذرات نقره برکیفیت وماندگاری زرشک درمقایسه بابسته های معمولی پلی اتیلن

 مقاله تاثیربسته های محتوی نانوذرات نقره برکیفیت وماندگاری زرشک درمقایسه بابسته های معمولی پلی اتیلن …