Breaking News
Home / متفرقه / مقاله بررسی رابطه مصرف کودهای فسفاتی و انباشت کادمیم در مزارع تحت کشت گندم در استان خوزستان

مقاله بررسی رابطه مصرف کودهای فسفاتی و انباشت کادمیم در مزارع تحت کشت گندم در استان خوزستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی رابطه مصرف کودهای فسفاتی و انباشت کادمیم در مزارع تحت کشت گندم در استان خوزستان دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه مصرف کودهای فسفاتی و انباشت کادمیم در مزارع تحت کشت گندم در استان خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رابطه مصرف کودهای فسفاتی و انباشت کادمیم در مزارع تحت کشت گندم در استان خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه مصرف کودهای فسفاتی و انباشت کادمیم در مزارع تحت کشت گندم در استان خوزستان :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

علیرضا جعفرنژآدی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان (دانشجوی سابق دکتری دانشگاه ترب
مهدی همایی – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
غلامعباس صیاد – استادیار گروه خاکشناسی
سیدمحمدهادی موسوی فضل – عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان

چکیده:

کودهای فسفاتی از منابع مهم آلودگی خاک های زراعی به کادمیم م یباشند. بنابراین، اطلاع از مقدار مصرف ای ن کودها نقش تعیین کننده ای در شناخت و اطلاع از وضعیت آلودگی این عنصر در خاکهای زراعی دارد. این مطالعه با هدف بررسی مصرف دراز مدت کودهای فسفاتی و انباشت عنصر کادمیم در خاک مزارع گندم در استان خوزستان انجام شد. بدین منظور، مصرف کودهای فسفاتی برای مناطق مختلف، طی یک دوره 27 ساله 85-59 مشخص گردید همچنین برای تعیین مقدار انباشت از روش توازن جرمی مقادیر ورودی و خروجی (با استفاده از روش نمونه برداری لاتین ها یپر کی وپ) از خاک منطقه مورد مطالعه استفاده شد. به منظور بررسی میزان آلودگی خاک به ک ادمیم، از خا ک 255 مزارع نمون ه بردار ی و غلظت کادمیم خاک (کل و قابل جذب) تعیین شد. نتایج نشان داد، مصرف کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات در ای ن بازه، تغییرات زیادی داشته است. بیشترین و کمترین مصرف کود، به ترتیب در مزارع منطقه دزفول و با غملک به میزان بیش از 185 وکیلوگرم در هکتار بود. نتایج مطالعه انباشت نشان داد، بیشترین مقدار انباشت کادمیم در منطقه دزفول به م ی زان 14/38 و کمترین درمنطقه با غملک به میزان 3 گرم در هکتار در سال می باشد. همچنین، میانگین و حداکثر غلظت کادمیم کل و قابل جذب در استان به ترتیب 1/47 و 2/19 و 0/084 و 0/35 میل یگرم در کیلوگرم خاک تعیین شد. بررسی نتایج حاصل از مصرف کود و انباشت کادمیم نشان داد که در مناطق مختلف بین مقدار مصرف کود و انباشت کادمیم رابطه مستق یمی وجود دارد . در این پژوهش کودهای فسفاتی، مهمترین دلیل افزایش غلظت کادمیم در خاک های منطقه تعیین شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

مقاله کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها با میراگر مغناطیسی

 مقاله کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها با میراگر مغناطیسی …